Mitteformalsete tegevuste laiendamine loovusringi abiga (2020-2021)

Ulila Keskuses on läbi mitme aasta olnud väga populaarsed just noorte loovus- ja kunstiringid. Seetõttu Ulila noor S.G. kirjutas projekti ja küsis rahastust, et saaks noortele jagada uusi teadmisi, tutvustada uusi tehnikaid ning pakkuda käelist tegevust läbi uute loovusringide.
Projekt sai toetuse ja selle raames soetati vahendeid ja viidi läbi 7 erinevat õpituba (siidimaal, kangatrükk käsitööna, savivoolimine, geelküünalde valmistamine, seebi valmistamine, mosaiik lillepottidele ja kuumaalustele, polümeersavist ehete valmistamine).
Koroonaviiruse leviku piirangute tõttu toimusid kõik õpitoad individuaalselt.
Projekti toetasid: LEADER, TAS, TMNK, TNÜ, TARTU ÄRINÕUANDLA MAAKONDLIK ARENDUSKESKUS, MTÜ Sooveere/ Ulila Keskus

Pildid.