MTÜ Sooveere

Asutatud 2008 ning põhieesmärgiks on Ulila Keskuse ja Ulila aleviku igakülgsele arendamisele kaasa aitamine, aleviku elanikele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine ja keskkonnasäästliku ellusuhtumise propageerimine. Alates 2017.aastast haldab MTÜ Sooveere Ulila Keskust.

Ellu viidud projektid

Mitteformaalsete tegevuste laiendamine loovusringide abil (2020)

Ulila mängud (2020)

Teadlikumaks vaimsest tervisest (2020)

Lähme metsa? Lähme metsa! (2020)

Avatud noorsootöö aktiveerimine (2020)

Ulila Keskuse katuse renoveerimine (2020)

Liikumakutsuv ja innovaatiline seiklusrada Ulilas (2019)

Töö kiidab tegijat (2019)