Teadlikumad noored, teadlikumad kogukonnaliikmed 2022a.

Noorte teadmised avarduvad tänu erinevatele koostöökohtumistele ja koolitustele. Selleks, et noored saaksid aga kokku ja istuda ühiselt laua taga, oleme projekti raames soetanud lauad-toolid-tahvli.

Projekti toetasid: PRIA, Elva vald, MTÜ Sooveere/Ulila Keskus