Teadlikumaks vaimsest tervisest (2020)

Kuna 2020 aasta oli tänu koroonapiirangutele väga raske ja mõjutas ka meie vaimset tervist, siis Ulila noored K.K. ja M.S. otsisid võimalusi kuidas aidata noortel pidada vastu sel raskel ajal just vaimselt. Koostöös noorsootöötajaga otsustati kirjutada projekt Nopi Üles (ANK) ja küsida rahastust vaimse tervise koolitussarja tarbeks.
Noored koostasid tegevuskava, eelarve, plakati ja levitasid sotsiaalmeedia postitust, et koguda kokku 200 like.
Kohe kui saime projektile positiivse vastuse, alustasimegi “Teadlikumaks vaimsest tervisest” koolituste sarjaga.
Projekti raames toimus 9 koolitust Nopi Üles ja 5 koolitust MTÜ Sooveere toel, kokku 14 koolitust.
Koolituste teemad, milles noored kõige enam abi ja toetust vajasid: stress, tunnetega toimetulek, eneseusalduse puudumine, koolikiusamine, probleemid ja suhted eakaaslastega ja vanematega, nutisõltuvus, poiste ja tüdrukute omavahelised suhted, tervislik toitumine jne.
Peale koolitusi tundsid osalejad, et on eneseteadlikumad ja tervemad, leidsin endas uusi tugevaid külgi ja oskasid nüüd paremini toime tulla oma emotsioonidega.
Koolitusi viis läbi psühhoterapeut G.K.
Projekti toetasid: Nopi Üles, MTÜ Sooveere/ Ulila Keskus


Pildid.