Töö kiidab tegijat 2019

Projektimeeskonna idee seisnes sellest, et rahastuse saanud projekti raames saab ehitada umbes 10 linnu pesakasti ja viia läbi 10 erinevat kunstiringi. Meeskonna ülesandeks oli huviliste kokkukutsumine ja info levitamine sotsiaalmeedias. Poisid uurisid ise millistele lindudele milliseid pesakaste vaja ehitada. Tüdrukud panid oma ideed kirja milliseid kunstiringe nad soovivad teha ja mis vahendeid on selleks vaja.
Uus oli selle projekti puhul see, et noored pidid seekord ise koostama tegevuskavad, uurima välja materjalide maksumuse, tegema pesakastide jooniseid ja kunstiringide ajakava.
Projekti lõppedes valmis 12 pesakasti, millest 4 on keskuse pargis ja sai läbiviidud 10 kunsti-/ loovusringi.
Projekti toetasid: LEADER; TAS; MTÜ Sooveere, Ulila Keskus, Eurel OÜ ja meie tublid isad.

Pildid.